Σουβλάκι, μπαγλαμαδάκι και ουζάκι. Παρέα απόψε κάτω απο την νερατζιά στην αυλή του "Αναμμα". Οδός ΛΗΔΡΑΣ έναντι παγωτά Ηράκλη

Join our team

Join us at To Anamma, send us the details requested bellow and we will contact you once there is a free position.

0 files uploaded
Upload your CV  

Please attach CV (.pdf, .doc, .docx)